bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

SZTANDAR

Sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu, Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Sztandar winien stać się dla społeczności szkoły przedmiotem szlachetnej dumy i wzbudzać odpowiednią postawę , jako wyraz szacunku oraz powagi.

Sztandar naszego gimnazjum ma kształt kwadratu. Awers jest biało-czerwony. Na tym tle wyhaftowane jest Godło Rzeczypospolitej Polskiej - orzeł z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Rewers jest koloru jasnobrązowego. Na nim wyhaftowane na brązowo jest popiersie oraz imię i nazwisko patrona naszej szkoły Józefa Piłsudskiego.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH
Sztandar prezentowany jest przez poczet podczas ważnych uroczystości szkolonych:

  • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
  • Uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.
  • Ceremonia ślubowania klas pierwszych.
  • Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.
  • Uroczyste Msze św.
  • Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.
  • Zaproszenie do obchodów uroczystości w szkołach, innych instytucjach.

W czasie wprowadzenia sztandaru uczniowie powinni zachowywać nastrój powagi wyrażony przyjęciem postawy zasadniczej "baczność" i skupieniem uwagi. Postawę zasadniczą przyjmuje się na komendę prowadzącego uroczystość. Po wprowadzeniu sztandaru i zatrzymaniu się pocztu sztandarowego w określonym miejscu, uczniowie przyjmują postawę "spocznij". Podobnie zachowują się uczniowie przy wyprowadzeniu sztandaru.

ZASADY REKRUTACJI POCZTU SZTANDAROWEGO
Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole. W składzie pocztu sztandarowego winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni zaszczytu.

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
  • białe rękawiczki.

Ubiór pocztu sztandarowego:
Chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i krawat.
Asysta: białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

PRZECHOWYWANIE SZTANDARU
Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w przeznaczonym do tego miejscu.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 359