bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zebrania i konsultacje 2016/2017

Terminy zebrań z rodzicami

W roku szkolnym 2016/2017:
- zebrania odbywają się: Szkoła Podstawowa - godz 16.30 i 17.00; Gimnazjum - godz.18.00;
- konsultacje - godz.17.00

Terminy zebrań kl.1-3 SP
8.09.2016r. - zebranie ogólne
27.10.2016r. - zebranie ogólne i spotkania indywidualne
12.12.2016r. - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych ocenach
niedostatecznych na I półrocze)
 1.02.2017r. - zebrania ogólne - wywiadówki po I półroczu
31.03.2016r. - zebrania ogólne i spotkania indywidualne
18.05.2016r. - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych ocenach
niedostatecznych na koniec roku).

Terminy zebrań kl. 4-6 SP i G
 8.09.2016r. - zebranie ogólne
27.10.2016r. - zebranie ogólne i spotkania indywidualne
12.12.2016r. - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych ocenach
     niedostatecznych na I półrocze)
 1.02.2017r. -  zebrania ogólne - wywiadówki po I półroczu
31.03.2017r. - zebrania ogólne i spotkania indywidualne
18.05.2017r. - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych ocenach
                          niedostatecznych na koniec roku).

Terminy konsultacji
24.11.2016r., 20.04.2017r., 8.06.2017r.

Konsultacje z wychowawcami odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych w godz. 17.00 - 18.00. Nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy oczekują na rodziców w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.00 do 18:00.
*(informacja na temat grożących ocen niedostatecznych śródrocznych i rocznych)

Przydział sal dla wychowawców na zebrania i konsultacje

klasa

sala

wychowawca

SZKOŁA    PODSTAWOWA

I

31

Ewa Ziułkowska - Marcjan

IIa

33

Jolanta Koćwin

IIb

34

Zdzisława Domoradzka

IIIa

30

Wiesława Kępska

IIIb

32

Ewa Ruta

IV

46

Edyta Niedbał

V

47

Magdalena Saternus

VI

40

Dorota Los

IV

14

Piotr Gęsikowski

GIMNAZJUM

Ia

12

Izabela Tkaczyk - Romanowska

Ib

16

Anna Klimasińska

IIa

41

Edyta Bukowska

IIb

3

Iwona Ptak

IIIa

2

Marzena Madej

IIIb

42

Bożena StypkaOpublikował: Maria Strońska
Publikacja dnia: 18.10.2016
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 25.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 540