Informacja GN.6850.3.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 81/2024 z dnia 27 maja 2024 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomości położone w obrębie Piaski.

Sporządziła: K. Sosnecka,

Z-up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Dariusz Saternus

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja