bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

BIBLIOTEKA

"Kto czyta żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany."


/Józef Czechowicz/



Godziny pracy biblioteki:
Pani Barbara Kaczmarzyk

Wypożyczalnia oraz czytelnia czynna codziennie:

Dzień tygodnia Godziny urzędowania
Poniedziałek 7:40 - 14:10
Wtorek 7:40 - 14:10
Środa 7:40 - 14:10
Czwartek 7:40 - 14:10
Piątek

7:40 - 12:30

OPIS BIBLIOTEKI:

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 10 tys. woluminów.
Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń, w których jest wypożyczalnia i czytelnia. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Na miejscu można skorzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, katalogów: alfabetycznego i rzeczowego oraz kartoteki zagadnieniowej. W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mogą wyszukiwać potrzebne informacje do zadań domowych czy przygotowywać się do różnych konkursów.
Na tablicach wewnątrz biblioteki oraz na korytarzu przygotowujemy liczne gazetki związane z rocznicami, obchodami i wydarzeniami kulturalnymi.
Stale współpracuje z biblioteką aktyw biblioteczny.
Organizujemy i współorganizujemy akcje, konkursy i imprezy szkolne.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 4. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 6. Czytelnikom nie wolno samodzielnie brać książek z księgozbioru podręcznego.
 7. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi
 9. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki( innego dokumentu) należy ją odkupić lub zwrócić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem o równej bądź większej wartości. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki
 11. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie.
 12. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest do przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem



Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.12.2014
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 15.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 424