Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek

14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Plakat informacyjny - sprzątanie gminy

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Flaga%20Polski
13 kwietnia 2024

Święto Chrztu Polski - wywieś flagę

14 kwietnia obchodzimy 1058. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Akt przyjęcia chrztu, datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 roku, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju.

Czytaj więcej o: Święto Chrztu Polski - wywieś flagę
Powiększ zdjęcie Informacja
12 kwietnia 2024

Informacja GN.6831.22.2024

Informacja
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonych jako działka nr ewid. 8594 o powierzchni 0,2615 ha oraz nr ewid. 9098 o powierzchni 0,9721 ha położonych w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6831.22.2024
Powiększ zdjęcie Informacja
11 kwietnia 2024

Informacja GN.6840.4.2024.7

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 10.04.2024 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 2047, obręb Koniecpol stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.4.2024.6

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.4.2024.7
Powiększ zdjęcie Urząd%20Statystyczny
9 kwietnia 2024

Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych - SSI-10G oraz SSI-10I. Jest to badanie ankietowe, reprezentacyjne (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach).

Czytaj więcej o: Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
Powiększ zdjęcie Wybory%20Samorządowe%202024
8 kwietnia 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024

W pierwszej turze wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol wybrany został:

Pan Ryszard Suliga

Frekwencja wynosiła: 52,11 %

Do Rady Miejskiej w Koniecpolu wybrani zostali:

Okręg nr 1 - Pani Urszula Kowalczyk
Okręg nr 2 - Pan Wojciech Skrobich
Okręg nr 3 - Pan Piotr Gęsikowski
Okręg nr 4 - Pani Aneta Chrzuszcz
Okręg nr 5 - Pan Przemysław Klita
Okręg nr 6 - Pani Ewelina Chrut
Okręg nr 7 - Pan Mirosław Gałwiaczek
Okręg nr 8 - Pan Dominik Gałwiaczek
Okręg nr 9 - Pan Artur Nowak
Okręg nr 10 - Pan Sławomir Starczewski
Okręg nr 11 - Pan Zbigniew Lamch
Okręg nr 12 - Pan Sławomir Chrzuszcz
Okręg nr 13 - Pan Jacek Swojnóg
Okręg nr 14 - Pani Monika Gieroń
Okręg nr 15 - Pani Ewelina Konik

Czytaj więcej o: Wyniki wyborów samorządowych 2024
Powiększ zdjęcie Informacja
5 kwietnia 2024

Informacja GN.6840.5.2024.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 50/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.5.2024.1
Powiększ zdjęcie Informacja
5 kwietnia 2024

Informacja dla Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy

Informujemy, że w lutym br.  Gmina Koniecpol złożyła wniosek o dofinansowanie  do budowy instalacji systemu magazynowania energii (magazyny energii), w obiektach mieszkalnych w ramach działania 2.6. Odnawialne źródła energii – z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W naborze przewidziano wsparcie budowy magazynów energii elektrycznej na potrzeby istniejących instalacji OZE.
Aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru, które planowane jest na III kwartał 2024 r.

Czytaj więcej o: Informacja dla Mieszkańców
Powiększ zdjęcie Wybory%20Samorządowe%202024
3 kwietnia 2024

Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Niniejszym informuje się, że w dniu 7 kwietnia 2024 r. w wyborach samorządowych

lokale dla głosujących będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Czytaj więcej o: Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Powiększ zdjęcie Wybory%20Samorządowe%202024
2 kwietnia 2024

Szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych

W DNIU 3 KWIETNIA 2024 ROKU (ŚRODA), GODZINA 16:00

 W CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNYM W KONIECPOLU, UL. SZKOLNA 1

 ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH OD NR 1 DO NR 8.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Czytaj więcej o: Szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych