Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek

14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Logo%20Policja
12 czerwca 2024

Informacja Komisariatu Policji w Koniecpolu

W związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 79 w Gminie Koniecpol na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, obejmujący następujące zagrożenia:

  • Podniesienie świadomości mieszkańców dotyczących zagrożeń związanych z naruszeniem przepisów prawa przez kierujących pojazdami, a także niszczenie zieleni i zaśmiecanie w rejonie zbiornika wodnego oraz rzeki Pilicy w miejscowości Koniecpol ulica Armii Krajowej i Niwa
Czytaj więcej o: Informacja Komisariatu Policji w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Wybory%20do%20Parlamentu%20UE
Powiększ zdjęcie Plakat%20informacyjny
7 czerwca 2024

Wakacyjne dyżyry Przedszkoli w Koniecpolu

Przedszkole nr 1: 01-31.07.2024 r.

Przedszkole nr 2: 01-31.08.2024 r.

Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej o: Wakacyjne dyżyry Przedszkoli w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Mobilny%20Punkt%20Informacyjny
7 czerwca 2024

Mobilny Punkt Informacyjny w Koniecpolu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A w dniu 11 czerwca 2024  roku (wtorek), w godzinach 10.00-13.00.

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027.

Czytaj więcej o: Mobilny Punkt Informacyjny w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Informacja
4 czerwca 2024

Informacja GN.6845.19.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 89/2024  z dnia 03.06.2024 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6845.19.2024
Powiększ zdjęcie Informacja
4 czerwca 2024

Informacja GN.6850.3.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 81/2024 z dnia 27 maja 2024 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6850.3.2024
Powiększ zdjęcie Logo%20KRUS
4 czerwca 2024

Komunikat KRUS

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Czytaj więcej o: Komunikat KRUS
Powiększ zdjęcie Informacja
4 czerwca 2024

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - GN.6840.10.2024.1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), uchwały nr LXVI/581/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 4392/2, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości nr ewidencyjny 4392/2, obręb (0001) Koniecpol o powierzchni 0,0823 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą CZ1M/00048907/8.

Czytaj więcej o: Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - GN.6840.10.2024.1
Powiększ zdjęcie Informacja
4 czerwca 2024

Informacja GN.6840.5.2024.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 03.06.2024 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 834/4, obręb Okołowice stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.5.2024

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.5.2024.1